Kontakt

Oskar Norberg Lundmark, ordförande
+46 70-655 00 00
[email protected]
Generella frågor kring föreningen.

Klas Morin, kassör & medlemsansvarig
+46 73-096 94 97
[email protected]
Medlemsfrågor (medlemsfrågor hanteras en gång i veckan).

Linnea Cederwall, utbildningsansvarig
[email protected]
Frågor om utbildning samt kursverksamhet.

Kristoffer Lindbäck, accessansvarig
[email protected]
+46 70-687 08 10
Accessfrågor, generella frågor kring klättring.