Om föreningen

Luleklättrarana är medlemmar i Svenska Klätterförbundet, bergsport.se

Organisationsnummer: 897001-5967

Styrelse
Oskar Norberg Lundmark, ordförande
Klas Morin, kassör
Linn Karlsson, sekreterare
Per Engström, ledamot
Kristoffer Lindbäck, ledamot, accessansvarig
Linnea Cederwall, ledamot, utbildningsansvarig
Ida Määttä, ledamot

Övriga poster
Robert Jacobsson, revisor
Jimmy Sundin, revisor suppleant
Adam Evanne, valberedning